Ana


Epizoda 29/254 (10.02.2011.)
Jannick prepoznaje da je Ana talentirana i savjetuje joj da preko interneta komunicira s drugim tekstopiscima. Za sramežljivu Anu chat s kolegama najbolja je mogućnost da komunicira i testira svoj kreativni talent a da je pri tome ne sputava njezina sramežljivost. Ubrzo na chatu upoznaje nepoznatu osobu s kojom je veže neobjašnjiva povjerljivost. Motivirana ovim prijateljstvom Ana napravi fiktivni reklamni spot kako bi sudjelovala na jednom natjecanju.