Ana


Ana uvidi da je Katja ima u šaci. Kako bi spriječila da njezina sestra otiđe na spoj na slijepo s Jonasom kao „Pepeljuga“, Ana se mora pojaviti prije Katje na mjestu koje je Katja dogovorila s Jonasom… Nancy servira Larsu emocionalnu poluistinu zašto se ne želi vratiti u Ameriku: do ušiju se zaljubila u jednoga Nijemca i kad bi se morala od njega odvojiti, bila bi to najveća nesreća u njezinu životu. Larsa toliko dotakne njezina priča da odluči riješiti svoju svađu s Robertom i zamoliti ga za pomoć.