Sulejman Veličanstveni


Epizoda 104/284 (11.12.2012.)
Sulejman kazni Ibrahim-pašu tako što ga vraća na staru dužnost, smatrajući da ga je tim potezom učinio svojim robom za cijeli život. Mahidevran saznaje da je Mustafina miljenica Efsun u dosluhu sa Hurem. Ajaz-paša požali se sultanu na Ibrahimovu novu odluku oko financija, a Hatidže se požali Gulfem kako osjeća da se Ibrahim-paša sve više udaljava od nje.