Sulejman Veličanstveni


Epizoda 106/284 (13.12.2012.)
Kako bi se pobrinule za raskid dogovorenog braka između Mustafe i Ajbige, Hurem naredi Efsun da slijedeće večeri ulije otrov u prinčevo jelo. Najmlađi sultanov sin neprekidno plače, pa njegova majka Hurem pozove liječnika da utvrdi razlog. Unatoč zabrani, Ajbige odluči posjetiti Bali-bega u njegovim odajama, a ogrlica koju je Hurem vratila sultanu završava na Mahidevraninom vratu. Misteriozni religijski vođa naredi Ajaz-paši da stupi u kontakt s Matrakčijem koji je stao u obranu derviša.