Sulejman Veličanstveni


Epizoda 107/284 (16.12.2012.)
Vijest o Mustafinom naglom oboljenju uznemiri sultana i Mahidevran. Kada dozna da je princ bolestan, Hurem odjuri u njegovu sobu, a tamo zatekne uplakanu Mahidevran u Sulejmanovom zagrljaju. Ujedno sazna da je princa spasila upravo Efsun. U tekiju stižu Ibrahimovi pomoćnici, koji na silu odvlače Matrakčija paši, a Ajaz-paša obavještava svog tajanstvenog gospodara da je Ibrahim odlučio zatvoriti tekiju i progoniti sve vjernike.