Sulejman Veličanstveni


Epizoda 127/284 (29.01.2013.)
Sultanija Hatidže vratila se u harem s ciljem da uništi život sultanove supruge, sigurna da je upravo Hurem kriva za Ibrahimov preljub. Za to će joj trebati pomoć vjerne Gulfem, ali i sve manje drage Mahidevran… Pripremajući se za novi pohod, Sulejman pozove bega Hazira Reisa u posjet palači kako bi ga imenovao zapovjednikom mornarice dok Ibrahim-paša i njegova vojska upadaju u zasjedu. Iskender-paša o svemu tome obavještava Hurem uz pomoć svog prijatelja Rustem-age. Za to vrijeme, trudna kalfa Nigar čeka svoju sudbinu u pritvoru…