Sulejman Veličanstveni


Epizoda 36/284 (27.09.2012.)
Lukava Hurem iskoristila je Sulejmanovu dobru volju i zatražila nove odaje za sebe i svoju djecu. Poželjela je upravo Hatidžinu sobu, koja se već uređuje za Mahidevran. Na pomolu je novi sukob između dvaju sultanovih miljenica! Za to vrijeme Sulejman zaprima lošu vijest iz Egipta, gdje se namjesnik Ahmet-paša udružio s Arapima i sam se proglasio sultanom. Sulejman naredi Ibrahimu da pođe u Egipat i ubije izdajicu Ahmeta, što se nimalo ne svidi trudnoj Hatidži. Hurem želi iskoristiti Ibrahimovu odsutnost kako bi se nasamo našla s Leom…