Sulejman Veličanstveni


Epizoda 39/284 (30.09.2012.)
Janjičarska pobuna postala je sve opasnija za carsku obitelj! I dok se u Egiptu na Ibrahima priprema atentat, Hatidže se prilikom paničnog odlaska u sklonište spotakne, padne niz stepenice i izgubi svijest! Sulejman juri prema Topkapi palači, ali ga ispred nje dočekaju janjičari. Mustafa-aga, vođa janjičara, prihvati sultanov poziv na sastanak te naredi ostalima da zaustave pobunu jer vjeruje da su napokon pobijedili sultana. Sulejmana zabrine vijest da se Hurem još uvijek nije vratila u palaču…