Sulejman Veličanstveni


Epizoda 44/284 (05.10.2012.)
Radost zbog toga što je uspjela nagovoriti sultana da iz harema izbaci dvije Ruskinje, Hurem podijeli s ostalim robinjama organiziravši svečani ručak. Zabavu joj pokvari Gulšah pa je Hurem oštro napadne pred cijelim haremom… Ibrahim slučajno vidi Leove skice Hurem, prinčevi Mustafa i Mehmet se porječkaju, a Hatidže se zabrine za zdravlje svog supruga. Za to vrijeme sultan ugošćuje Alvisa Grittija, poznatog venecijanskog trgovca i izvanbračnog sina mletačkog dužda koji bi sultanu služio kao most na putu prema Europi.