Sulejman Veličanstveni


Epizoda 78/284 (11.11.2012.)
Majka sultanija još jednom predbaci Hurem da se loše ponaša prema njoj i ostalim dvoranima. Kada čuje da je Mahidevran povodom otvaranja dobrotvorne ustanove dobila mnogo pohvala, Hurem odluči postati dobročiniteljica.

Ibrahim odlazi u pohod na Beč, svjestan je da će opet ostaviti Hatidže samu. Zajedno sa Sulejmanom, Bali-begom i ostalim vojnicima smjestio se na Mohačkom polju, a nadvojvoda Ferdinand ponovno je zauzeo Budim i čeka potporu Vatikana.