Sulejman Veličanstveni


Epizoda 116/284 (15.01.2013.)
Dvorani strahuju za zdravlje sultanove majke koja se ne budi iz kome! Hurem je uvjerena da će Mustafa ubiti njezinu djecu i odluči im prekinuti izlet u lovačkoj palači, a kasnije očita bukvicu i samoj Mahidevran jer je neprimjerenim spletkama uzrujala cijeli dvor. U posjet palači dolazi državni blagajnik, Iskender Čelebi, namjeravajući razgovarati sa sultanom oko potpisivanja mirovnog sporazuma s Austrijancima, a sultan šalje Ibrahima da kazni izdajice na drugoj strani carstva… Sulejman traži da se kalfa Nigar vrati u palaču. Ibrahim-paša dozna da je Idris-paša pratio Nigar i tako doznao za njezinu trudnoću, pa poduzima drastične korake kako bi zaštitio svoju privatnost.