Sulejman Veličanstveni


Epizoda 24/284 (13.09.2012.)
Piri Paša prenese sultanu i ostalim vezirima da je došlo vrijeme za njegovo umirovljenje. Sultan Sulejman odmah iskoristi priliku i imenuje Ibrahima za novog sultanovog vizira. Međutim, Ahmet Paša i njegove pristaše nisu zadovoljne ovom sultanovom odlukom. Ibrahim dozna da Hatidžin zaručnik boluje od tuberkuloze, te obavijesti sultanovu majku koja silno želi udati Hatidže.